mapa strony   |
SmodCMS

OCHRONA DANYCH

     Każdy kierownik jest odpowiedzialny za zgodną z przepisami prawa ochronę danych osobowych, przetwarzanych w jednostce. Niedostosowanie stanu tej ochrony do wymogów ustawy i zarządzenia MSWiA, może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami:

  • szkoda na wizerunku organizacji w przypadku wycieku danych,

  • negatywny wynik audytu istotnego standardu kontroli zarządczej,

  • sankcje przewidziane przepisami prawa po kontroli inspektorów GIODO.

     Rozwiązanie w postaci  kompleksowego wdrożenia systemu ochrony danych oraz dostosowania wytworzonej na potrzeby tej ochrony dokumentacji do przepisów prawa daje Państwu korzyści w postaci:

  • prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych z mocy prawa danych osobowych przed  nieuprawnionym dostępem,

  • pewności zachowania standardów kontroli zarządczej w organizacji,

  • komfortu działania, bez obaw o wyniki kontroli organów zewnętrznych.